เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ขนาด 50 เตียง โดยผ่านการประเมิน HA ขั้นที่ 2 และกำลังอยุ่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินขั้นที่ 3

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP