#สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผ่าตัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

.
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า พร้อมดูแลข้าราชการไทย เจ็บป่วยเบิกได้ ไม่ต้องรอคิวนาน
ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


โดยกรมบัญชีกลางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRGs


???? ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
• ผู้มีสิทธิเบิกราชการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ข้าราชการบำนาญ)
• บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
• มีโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
• โรคที่กำหนดให้เบิกได้ คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)

.
???? ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง>>

https://mbdb.cgd.go.th/wel/

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
.
#ศูนย์ตรวจสุขภาพและการตลาด
☎️ 062-8945356 , 062-7741381
.
#งานเวชระเบียน/ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า
☎️ 045-244658-60
.
#ศูนย์สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
☎️ โทร 099-4614192, 061-2082589, 085-9299958

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP