โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม “ชวนตรวจสุขภาพ ฟรี

โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม “ชวนตรวจสุขภาพ ฟรี” สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง “โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประชาชน เพื่อเข้าตรวจสุขภาพได้ทันที” ณ โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ซึ่งตรวจตามเกณฑ์ อายุ และความถี่ที่กำหนด *

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ :
090-824-9050,091-721-4312, 094-292-8931,089-947-3443

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP