โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ออกหน่วยตรววสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม

“โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี พ.ศ. 2563”

โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ขอขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ที่ให้ความไว้วางใจ ให้ทีมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของทางโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ได้ดูแลท่าน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP